Podmienky používania

Vitajte na webovej stránke vulkan-vegas-sk.top! Pred používaním tejto stránky si dôkladne prečítajte nasledujúce podmienky používania. Tieto podmienky regulujú vaše práva a povinnosti ako používateľa tejto webovej stránky. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, prosím, nepraístupujte k tejto stránke ani ju nepoužívajte.

1. Povolenie na používanie

Správca webovej stránky udelením povolenia vám umožňuje prístup k tejto stránke a jej používanie v súlade s týmito podmienkami používania. Povolenie je udelené na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolané

  • Používate túto webovú stránku len na legálne účely a v súlade s platnými zákonmi a predpismi.
  • Nepoužívate webovú stránku na poškodenie, zmenšenie alebo narušenie jej výkonu.
  • Nepredávate ani neprenajímate obsah a materiály tejto webovej stránky.
  • Priznávate, že obsah a materiály tejto webovej stránky sú chránené autorskými právami a inými právnymi ochrannými značkami.
  • Ak zistíte akékoľvek porušenie týchto podmienok používania, oznámte to Správcovi webovej stránky.

2. Odpovednosť za obsah

Autori tejto webovej stránky sa snažia zabezpečiť, aby obsah a informácie na tejto stránke boli správne a aktuálne. Napriek tomu sa môže stať, že niektoré informácie môžu byť nepresné alebo zastaralé. Autori tejto webovej stránky nezodpovedajú za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z vašej dôvery do takéhoto obsahu.

  • Obsah tejto webovej stránky slúži len na informačné účely. Neposkytuje žiadne konkrétne rady alebo odporúčania.
  • Nezodpovedáme za akúkoľvek stratu alebo škodu spôsobenú používaním alebo neschopnosťou používať túto webovú stránku.
  • Obsahujeme odkazy na iné webové stránky tretej strany, na ktoré nemáme žiadnu kontrolu ani zodpovednosť.
  • Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah týchto tretích stránok alebo za akékoľvek straty alebo škody vyplývajúce z ich používania.

3. Ochrana osobných údajov

Autori tejto webovej stránky dbajú na ochranu vašich osobných údajov a súhlasia s dodržiavaním všetkých platných zákonov o ochrane osobných údajov. K zachovaniu vašej súkromia sa odkazujte na našu politiku ochrany súkromia, ktorá je súčasťou týchto podmienok používania.

Na záver, ak s týmito podmienkami používania nesúhlasíte, je vašou povinnosťou okamžite ukončiť používanie tejto webovej stránky.