Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Na tejto stránke vám poskytneme informácie o tom, aké typy osobných údajov zhromažďujeme a akým spôsobom ich spracovávame. Taktiež vám vysvetlíme vaše práva týkajúce sa vašich údajov a ako nás môžete kontaktovať ohľadne svojich otázok a obáv.

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás prioritou a dodržiavame všetky relevantné právne predpisy a opatrenia na zabezpečenie týchto údajov.

Aké osobné údaje zhromažďujeme

Naša webová stránka zhromažďuje rôzne typy osobných údajov na rôznych miestach a prostredníctvom rôznych foriem. Medzi tieto údaje môžu patriť:

  • Mená a kontaktné údaje
  • Demografické údaje, ako vek a pohlavie
  • Informácie o preferenciách a záujmoch
  • Údaje týkajúce sa používania webovej stránky, ako napríklad IP adresy a súbory cookie

Tieto údaje sa zhromažďujú buď priamo od vás, keď nám ich poskytnete, alebo automaticky prostredníctvom použitia našej webovej stránky.

Ako používame vaše osobné údaje

Zhromažďujeme osobné údaje na zlepšenie našej webovej stránky a poskytnutie lepšieho používateľského zážitku. Taktiež ich môžeme použiť na:

- Odosielanie relevantných informácií a aktualizácií ohľadom našich produktov a služieb

- Poskytovanie podpory zákazníkom a riešenie vašich otázok a sťažností

- Personalizácia webovej stránky podľa vašich preferencií

- Analyzovanie údajov a získavanie lepšieho porozumenia vašim potrebám a záujmom

Ako chráníme vaše osobné údaje

Dodržiavame prísne opatrenia na ochranu vašich osobných údajov a zabezpečenie ich dôvernosti. Vaše údaje sú chránené pred neoprávneným prístupom, stratou, zneužitím a poškodením.

  • Bezpečnostné opatrenia, ako sú šifrovanie a firewally
  • Dôvernosť a obmedzený prístup k osobným údajom
  • Pravidelné monitorovanie a auditovanie našich systémov
  • Stála aktualizácia softvéru na ochranu údajov

Máme tiež zmluvy s treťou stranou, ktoré spracúvajú vaše údaje v našom mene a majú rovnaké bezpečnostné a ochranné opatrenia.

Vaše práva

Máte právo požiadať o prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania. Máte tiež právo odvolať svoj súhlas so spracovaním vašich údajov a právo na prenositeľnosť údajov.

Ak máte akékoľvek otázky, obavy alebo žiadosti týkajúce sa svojich osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na nižšie uvedenom emailovom kontakte.

Váša dôvera je pre nás dôležitá a budeme sa snažiť zabezpečiť, aby sa vaše osobné údaje spracovávali, uchovávali a chránili s najvyššou starostlivosťou.